Oral and Dental Health Resourse Centre

Kontroller och tandvård

Kontroller och tandvård
Sluta oroa dig för behandlingen genom att veta vad du kan förvänta dig.

Fluor

Vad är fluor?

Fluor är en mineral som finns i jordskorpan och är vanlig i naturen. Vissa livsmedel och vissa vattenkällor innehåller fluor. Läs artikeln "Vad är fluor?"

Fyllningar

Vad är en fyllning?

En fyllning innebär att ett hål i en tand lagas och att tanden får tillbaka normal funktion och form. När tandläkaren lagar ett hål tar han eller hon först bort den del av tanden som är skadad, rengör det skadade området och fyller det rengjorda hålet med ett fyllningsmaterial. Läs artikeln "Vad är en fyllning?"

Kronor/Broar

Vad är kronor och broar?

Både kronor och de allra flesta broar är fast apparatur. Kronor och broar är, till skillnad från avtagbar apparatur som proteser som du kan ta ut och rengöra varje dag, cementerade på tänder eller implantat och kan enbart tas bort av en tandläkare. Läs artikeln "Vad är kronor och broar?"

Rotkanalbehandlingar

Vad är en rotbehandling?

Rotbehandling innebär att man tar bort tandens pulpa, alltså vävnaden med nerver och blodkärl i tandens mitt. När en skadad, sjuk eller död pulpa har tagits bort, rengörs och desinficeras pulparummet och fylls igen. Förr i tiden drog man alltid ut en tand med en sjuk eller död pulpa, men idag kan man med hjälp av rotbehandling rädda de flesta tänder. Läs artikeln "Vad är en rotbehandling?"

Tandproteser och tandimplantat

Vad är tandimplantat?

Tandimplantat är vanligen metallskruvar av titan som opereras fast i käkbenet under tandköttet. De fungerar som en konstgjorda tandrötter som tandläkaren sedan kan fästa en tandkrona på. Läs artikeln "Vad är tandimplantat?"

Utdragning av tänder

Vad är visdomständer?

Visdomständer är de bakersta kindtänderna på varje sida i över- och underkäke. Man har alltså fyra visdomständer om alla anläggs och bryter fram, men det är vanligt att ett eller flera av anlagen saknas. Benämningen visdomstand kommer av att de bryter fram i 18-25-årsåldern eller senare. Läs artikeln "Vad är visdomständer?"

Mun- och tandvård samt problem