Oral and Dental Health Resourse Centre

Crowns and Bridges

Artiklar

Vad är kronor och broar?

Både kronor och de allra flesta broar är fast apparatur. Kronor och broar är, till skillnad från avtagbar apparatur som proteser som du kan ta ut och rengöra varje dag, cementerade på tänder eller implantat och kan enbart tas bort av en tandläkare. Läs artikeln "Vad är kronor och broar?"

Videoklipp om munvård

Mun- och tandvård samt problem