Oral and Dental Health Resourse Centre

Tandköttskirurgi – vad behöver jag veta?

Din tandläkare har rekommenderat att du ska gå till en parodontolog, en tandspecialist som behandlar tandköttssjukdom. Tandköttssjukdom är en bakterieinfektion som drabbar tandköttet och orsakar en inflammation, rött tandkött, svullnad och benförlust runt tänderna. Det kan drabba en tand eller flera. National Institutes of Health rapporterar att 80 procent av alla vuxna i USA har någon form av tandköttssjukdom. (1)

Hur fick jag en tandköttssjukdom?

Tandköttssjukdomar börjar med att det finns bakterier i munnen som angriper tänderna. Bakterierna ansamlas och blir flera och bildar en biofilm som kallas dentalt plack. Om placket finns kvar på tänderna kan det intilliggande tandköttet bli inflammerat och orsaka gingivit, en tidig form av tandköttssjukdom. Gingivit kan förebyggas genom att man använder tandtråd varje dag och borstar tänderna två gånger om dagen med tandkräm som bekämpar bakterier. Plack och matrester tas bort med god munhygien och genom att man rengör tändernas yta och tar bort bakteriefylld plack vid tandköttskanten. [Det måste vara tydligt i detta stycke att gingivit är en tidig from av tandköttssjukdom som kan leda till parodontit, en allvarlig form av tandköttssjukdom, om det inte behandlas.]

Om placket och matresterna inte tas bort och munhygienen inte sköts blir gingiviten värre och tandköttet kan bli mer inflammerat, börja blöda och området emellan tänderna och tandköttet kan bli djupare och bilda fickor där tandköttssjukdom kan utvecklas.

En tandköttsficka bildas när bakterierna i placket från biofilmen fortsätter att samlas och tränger ner under tandköttskanten. I detta läge är vanlig tandborstning inte särskilt effektivt för att ta bort placken. Om det inte behandlas av en tandläkare eller tandhygienist kommer biofilmen fortsätta att spridas under tandköttskanten och infektera insidan av tandfickan. Bakterierna i placket bildar biprodukter som får de intilliggande mjuka och hårda vävnaderna att förstöras och bilda en allt djupare ficka. Denna typ av avancerad tandköttssjukdom kan drabba tandrötterna och de kan också bli infekterade. Tänderna kan börja lossna eller kännas obekväma och patienten behöver tandköttskirurgi. Patienten behöver först få behandling mot tandköttsfickorna med depuration och rotplaning. Tandhygienisten använder ett ultrasoniskt depurationsinstrument för att ta bort plack, tandsten och matrester under tandköttskanten och skrapar tanden och roten för hand för att göra den jämn och sjukdomsfri. Depuration och rotplaning kan göras på två till fyra besök beroende på hur omfattande munsjukdom patienten har. Grundlig munhygien bör gås igenom med patienten för att förbättra munvårdstekniken hemma.

Typer av tandköttskirurgi

1. Lambåkirurgi – Om fickorna är större än 5 millimeter djupa utför parodontologen denna behandling för att minska tandköttsfickorna som noterades i patientens journal. De flesta patienter som diagnostiseras med måttlig till allvarlig tandköttssjukdom får denna behandling. Parodontologen snittar sedan tandköttet för att separera det från tänderna, utför en djuprengöring med ett ultrasoniskt depurationsinstrument samt instrument för att ta bort tandsten, plack och biofilm under fickorna.

2. Gingivektomi – Denna behandling utförs för att ta bort överskottsvävnad som kan ha växt över tänderna för att erhålla en bättre yta för rengöring av tänderna. Parodontologen bedövar patientens tandkött och skär bort det extra tandköttet i munnen.

3. Gingivoplastik – Denna typ av tandköttskirurgi används för att omforma friskt tandkött runt tänderna för att få dem att se bättre ut. Om en person har tandkött som drar sig tillbaka kan man utföra gingivoplastik. Ett tandköttstransplantat kan göras där vävnad tas från gommen och sys fast på endera sidan om den tand där tandköttet har dragit sig tillbaka.

Efter tandköttskirurgi är det viktigt att parodontologen eller tandhygienisten informerar dig om hur du ska rengöra tänderna och tandköttet med tandborste och antimikrobiell fluortandkräm, tandtråd och antibakteriellt munskölj. Tala med din parodontolog eller tandläkare för att få mer information om hur du tar hand om ditt tandkött och dina tänder efter tandköttskirurgi.

References:
1. Information obtained from www.nim.nih.gov/medlineplus/gumdisease.html.

© 2010 Colgate-Palmolive Company

Relaterade artiklar

Relaterade videoklipp

Relaterade produkter

Mun- och tandvård samt problem