Oral and Dental Health Resourse Centre

Tandköttssjukdom och övervikt

Många läkare anser att övervikt är en kronisk sjukdom. Man är väl medveten om att övervikt blir allt vanligare i USA och att allt yngre personer blir överviktiga på grund av dåliga matvanor. Forskning har visat att övervikt medför en förhöjd risk för högt blodtryck, typ 2-diabetes, ledinflammation, hjärt-kärlsjukdom, andningsproblem samt livmoders-, bröst-, prostata- och tarmcancer.1 Det har också visats i en aktuell undersökning att övervikt ökar risken för tandköttssjukdom och att det kan vara insulinresistens som reglerar förhållandet mellan övervikt och tandköttssjukdom.1 Man har även funnit att individer med högt kroppsmasseindex (BMI) producerar högre nivåer av inflammatoriska proteiner.1

Över 60 procent av alla vuxna amerikaner kan klassas som överviktiga eller feta. Siffran är ännu högre för vissa högriskpopulationer, såsom kvinnor med afrikanskt påbrå, vilket gör att dessa individer löper högre risk för diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Vissa myndigheter uppskattar att två av tre amerikaner är överviktiga eller feta, och prognoser över trender i fråga om övervikt visar ett ökat antal överviktiga i populationen i stort.1

Det är mycket viktigt för enskilda individer att de förstår överviktsepidemin och vidtar förebyggande åtgärder för att bemöta problemet för dem själva och överviktiga familjemedlemmar. Man bör fokusera på goda matvanor och motion, och personer bör utbildas i vilken roll övervikt kan spela i utvecklingen av diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och cancer.

Tandläkaren kontrollerar din sjukdomshistoria och granskar alla problem som kan relateras till övervikt och hänvisar patienten till en läkare för bedömning. Munhälsan utvärderas också och behandlingen baseras på diagnosen. Fokus läggs på att minska mängden plack och relaterad inflammation, både över och under tandköttskanten. Vården hemma bör bli bättre och patienter bör uppmuntras att använda tandtråd regelbundet och borsta två gånger om dagen med tandkräm som ger antibakteriellt skydd.

© Copyright 2009 Colgate-Palmolive Company

Reference:

1. Grand Rounds in Oral and Systemic Medicine Vol.1, No 2, 2006, pp. 36 - 47

Relaterade artiklar

Relaterade videoklipp

Relaterade produkter

Mun- och tandvård samt problem