Oral and Dental Health Resourse Centre

Tandköttssjukdom och hjärt-kärlsjukdom

Hjärt-kärlsjukdom drabbar hjärtat och/eller blodkärlen. Över 50 miljoner amerikaner har hjärt-kärlproblem och hjärt-kärlsjukdom är den främsta orsaken till dödsfall och funktionshinder i USA. När hjärtproblem väl upptäcks är den bakomliggande orsaken (ateroskleros) vanligen långt framskriden. Därför är det viktigt att förebygga detta genom ändring av riskfaktorer, som att äta hälsosam mat, motionera och inte röka.

Aktuell forskning visar att parodontit kan kopplas till utvecklingen av hjärt-kärlsjukdomar. En teori är att inflammatoriska proteiner och bakterier i tandköttet kommer in i blodflödet och ger olika effekter på hjärtat och blodkärlen. I en aktuell studie1 har man granskat förekomsten av bakterier som man vet orsakar parodontit och förtjockning av blodkärlen som man vanligen ser vid hjärtsjukdom. Efter att ha granskat prov från över 650 personer drog forskarna slutsatsen att en ökad mängd förtjockade blodkärl kunde kopplas till förekomsten av samma bakterier som finns i plack som man vet orsakar parodontit.

Många aspekter av din hälsa bör beaktas vid bedömning av tandköttshälsan och framtagning av omfattande behandlingsplaner. För dem som löper risk för att utveckla, eller dem som redan har, hjärt-kärlsjukdom bör man beakta viktiga faktorer såsom hur allvarlig sjukdomen är, hur länge den pågått, förekomsten av andra sjukdomar, såsom diabetes, som kan påverka hjärt-kärlsjukdomen, förekomsten av andra riskfaktorer för tandköttssjukdomar. Dessutom kan din tandläkare tala med din läkare för att fastställa din vård, behandling av sjukdomen och din hälsa i stort.

Att minska bakteriemängden, eliminera biofilmen, både över och under tandköttskanten, är viktigt för munhälsan och kroppen som helhet. Detta kan uppnås med traditionell djuprengöring förutom god munvård hemma. Instruktioner för munhygien är en viktig del av behandlingsplanen för alla patienter, särskilt för högriskpatienter, såsom dem med hjärt-kärlsjukdom. Behandlingen bör fokusera på förebyggande av tandköttssjukdom och inflammation i munnen, vilket är viktigt för att kontrollera munbesvär som kan kopplas till hjärt-kärlsjukdom. Eftersom vi vet att bakterier är en riskfaktor för gingivit även hos friska patienter bör patienterna uppmuntras att använda tandtråd regelbundet och borsta två gånger om dagen med tandkräm som ger antibakteriellt skydd.

© Copyright 2009 Colgate-Palmolive Company

Reference

1. Circulation. 2005 Feb 8; 111(5):576-82.

Relaterade artiklar

Relaterade videoklipp

Relaterade produkter

Mun- och tandvård samt problem