Oral and Dental Health Resourse Centre

Ger acetylsalicylsyra karies?

Det har publicerats flera undersökningar som visar att acetylsalicylsyra kan bidra till karies. Dessa undersökningar rapporterar både laboratoriefall (utdragna tänder som lagts i vatten blandat med acetylsalicylsyra) och kliniska fallstudier av människor som tar sex doser av pulver med acetylsalicylsyra per dag i två till tre år. I laboratorieundersökningen har vetenskapsmän noterat förändringar på ytan av både emaljen (tandens yttre skal) och dentinet (tandstrukturen under emaljen) på de utdragna tänder som testats. (1)

I den kliniska fallstudien hade tändernas övre yta (bettytan) allvarlig erosion på de lägre molarerna och premolarerna och på de undre framtänderna på tungsidan. Användningen av huvudvärkspulver var orsaken till denna tanderosion. (2)

En annan undersökning av 42 barn med ledgångsreumatism som tog tabletter med acetylsalicylsyra genom att tugga eller svälja dem rapporterade att 25 barn som tuggade tabletterna hade allvarlig erosion på de primära molarerna i över- och underkäken och de första permanenta molarerna. De 17 barn som svalde tabletterna hela hade ingen erosion på sina tänder. Slutsatsen blev därför att tanderosionen som dessa barn utvecklat berodde på att de tuggat värktabletterna med acetylsalicylsyra. (3)

Acetylsalicylsyra kan påverka tandytans struktur beroende på hur det smärtstillande medlet tas och kan orsaka irritation på de mjuka vävnaderna i munnen. Tala med din tandläkare och läkare om du rekommenderas att ta vissa doser av acetylsalicylsyra för en sjukdom du har.

References:
1. Zero, DT. Etiology of dental erosion: extrinsic factors. Eur J Oral Sci 1996; 104(2[Pt2]): 162-77.
2. McCracken M, O’Neal SJ. Dental erosion and aspirin headache powders: a clinical report. J Prosthodont 2000; 9(2):95-8.
3. Sullivan RE, Kramer W. Iatrogenic erosion of teeth. ASDC J Dent Child 1983; 50 (3): 192-6.

© Copyright 2010 Colgate-Palmolive Company

Relaterade artiklar

Relaterade videoklipp

Relaterade produkter

Mun- och tandvård samt problem