Oral and Dental Health Resourse Centre

Wisdom Teeth

Artiklar

Vad är visdomständer?

Visdomständer är de bakersta kindtänderna på varje sida i över- och underkäke. Man har alltså fyra visdomständer om alla anläggs och bryter fram, men det är vanligt att ett eller flera av anlagen saknas. Benämningen visdomstand kommer av att de bryter fram i 18-25-årsåldern eller senare. Läs artikeln "Vad är visdomständer?"

Videoklipp om munvård

Mun- och tandvård samt problem