Oral and Dental Health Resourse Centre

Munhälsa och graviditet

Artiklar

Graviditet mödravård och munhälsa

Det finns allt fler belägg som antyder att det finns ett samband mellan tandköttsproblem och för tidigt födda barn med låg födelsevikt. Gravida kvinnor med tandköttsproblem löper alltså större risk att få barn som föds för tidigt och med låg vikt. Läs artikeln "Graviditet mödravård och munhälsa"

Videoklipp om munvård

Mun- och tandhälsa i alla åldrar