Oral and Dental Health Resourse Centre

Kvinnors munhälsa och hälsa i stort

Finns det en koppling mellan min munhälsa och min hälsa i stort?
I en rapport från USAs militärläkare står det att god munhälsa är avgörande för hälsan i stort.. Detta gäller särskilt för kvinnor, med tanke på att allt mer forskning har kopplat tandköttssjukdom till en mängd hälsoproblem som drabbar kvinnor. Eftersom tandköttssjukdom är en bakterieinfektion kan bakterier komma in i blodomloppet och orsaka andra hälsoproblem:

  • Hjärtsjukdom: Personer med tandköttssjukdom kan ha högre risk för hjärtsjukdom och nästan dubbelt så stor risk att få en dödlig hjärtattack. Hjärtsjukdom är den vanligaste dödsorsaken för kvinnor i USA.1
  • Stroke: En undersökning fann ett orsaksförhållande mellan muninfektioner och riskfaktorer för stroke.2
  • Diabetes: Personer med diabetes har oftare tandköttssjukdom och det kan göra det svårare för diabetiker att kontrollera blodsockret. Tandköttssjukdom kan också vara en riskfaktor för diabetes, även hos i övrigt friska personer.3
  • Andningsproblem: Bakterier som växer i munhålan kan vandra till lungorna och ge sjukdomar i luftvägarna, såsom lunginflammation – särskilt hos människor med tandköttssjukdom.4
  • Vid graviditet: Gravida kvinnor som har tandköttssjukdom löper större risk att föda för tidigt eller att barnet får för låg födelsevikt. Tandköttssjukdom kan också ge högre nivåer av biologiska vätskor som sätter igång värkarna.4

Eftersom tandköttssjukdom vanligen inte ger någon smärta är många kvinnor inte ens medvetna om sjukdomen förrän den har nått ett avancerat stadium. Ditt bästa skydd är att borsta tänderna och använda tandtråd varje dag och gå till tandläkaren regelbundet.

Hur förändras mina hälsobehov i fråga om munnen under livet?
Kvinnor har särskilda behov vad gäller munhälsan under de olika unika faserna i livet. Förändringar i kvinnliga hormon under pubertet, menstruation, graviditet och klimakterie förstärker tandköttets reaktion på plack. Så vid dessa tillfällen ska kvinnor vara extra noga när de borstar tänderna och använda tandtråd varje dag för att undvika tandköttssjukdom.

Annan viktig information som du bör känna till:

  • Menstruation – vissa kvinnor tycker att deras tandkött svullnar och blöder innan menstruationen, medan andra får munsår eller afte. Dessa symtom försvinner vanligen när mensen sätter igång.
  • P-piller – Inflammerat tandkött är en av de vanligaste biverkningarna.
  • Graviditet – undersökningar visar att många gravida får graviditetsrelaterad gingivit, när tandplack byggs upp på tänderna och irriterar tandköttet. Symtomen är bland annat rött, inflammerat och blödande tandkött. Mödravården är särskilt viktig.
  • Klimakteriet – symtom för munnen under detta stadium av en kvinnas liv inbegriper rött eller inflammerat tandkött, smärta och obehag i munnen, en brännande känsla, förändrad smakupplevelse och muntorrhet.
  • Benskörhet – ett antal undersökningar har antytt en koppling mellan benskörhet och benförlust i käken. Forskare tror att detta kan leda till tandförlust på grund av att benet som håller fast tanden kan bli skörare. I kombination med tandköttsproblem kan benskörhet snabba på processen med benförlust kring tänderna.

1National Women's Health Resource Center, February, 2000.
2The American Academy of Periodontology, June 5, 2000.
3The American Academy of Periodontology, January 17, 2001.
4The American Academy of Periodontology, May 15, 2000.

Relaterade videoklipp

Relaterade produkter

Mun- och tandhälsa i alla åldrar