Oral and Dental Health Resourse Centre

Spädbarn och barn

Spädbarn och barn
Ge ditt barn en frisk start på sin munvård.

Spädbarn och barn

Hur ska jag sköta mitt spädbarns tänder?

God munhygien startar när livet börjar. Redan innan barnet har fått sin första tand finns det faktorer som kan påverka tändernas utseende och hälsa i framtiden. Tetracyklin, ett antibiotikum, kan t.ex. missfärga tänderna som håller på att bildas i käkarna. Av den anledningen ges tetracyklin inte till kvinnor under graviditetens andra hälft och inte heller till barn under åtta års ålder. Läs artikeln "Hur ska jag sköta mitt spädbarns tänder?"

Småbarn och barn

Munvård för barn

Att lära barnet god munhygien tidigt är en investering i hans eller hennes hälsa som kommer att löna sig hela livet. Du kan börja med att föregå med gott exempel. Om du tar hand om dina egna tänder är detta en signal om att munhälsa är någonting viktigt. Allting som gör att det blir roligt att sköta tänderna, t.ex. borsta tänderna tillsammans med barnet eller låta barnet själv välja sin egen tandborste uppmuntrar till god munhygien. Läs artikeln "Munvård för barn"

Vanliga frågor

Är det bättre att amma än att ge bröstmjölksersättning för att förebygga hål i tänderna tidigt i barndomen? Läs artikeln "Vanliga frågor"

Mun- och tandhälsa i alla åldrar