Oral and Dental Health Resourse Centre

Spädbarn och barn

Artiklar

Hur ska jag sköta mitt spädbarns tänder?

God munhygien startar när livet börjar. Redan innan barnet har fått sin första tand finns det faktorer som kan påverka tändernas utseende och hälsa i framtiden. Tetracyklin, ett antibiotikum, kan t.ex. missfärga tänderna som håller på att bildas i käkarna. Av den anledningen ges tetracyklin inte till kvinnor under graviditetens andra hälft och inte heller till barn under åtta års ålder. Läs artikeln "Hur ska jag sköta mitt spädbarns tänder?"

Videoklipp om munvård

Mun- och tandhälsa i alla åldrar