Juridisk information

Villkor och bestämmelser

Innan du använder denna hemsida ber vi dig att läsa nedanstående information om Colgate-Palmolive AB's ansvar och hantering av personlig information. Genom att besöka och använda denna hemsida godkänner du tills vidare nedanstående villkor och bestämmelser. Om du inte godkänner dem ombeds du vänligen att inte använda denna hemsida.

Allmänt

Denna hemsida kontrolleras av och är utformad av Colgate-Palmolive AB i Sverige (med undantag för länkar till externa hemsidor). Hemsidan är utarbetad för användning av personer i Sverige och information gällande Colgate-Palmolive AB's produkter och service m.m. gäller bara i Sverige. Personer i andra länder hänvisas till hemsidorna för de lokala verksamheterna i Colgate-Palmolive-koncernen. Tvister som eventuellt uppstår i förbindelse med dessa villkor och bestämmelser och som inte kan lösas i godo ska avgöras enligt svensk lag.

Du får ladda ned och skriva ut det material som förekommer på hemsidan. Detta får bara göras för personligt, icke-kommersiellt bruk och under förutsättning att du återger alla relevanta tillkännagivanden om upphovsrätt och andra rättigheter på denna hemsida.

Upphovsrätt och rättigheter till varumärke

Du bör, om inte annat anges, anta att allt du ser eller läser på denna hemsida skyddas av upphovsrätten och/eller andra immateriella rättigheter och att det bara får användas med hänsyn till dessa villkor och bestämmelser. Colgate-Palmolive AB ger inga garantier för att din eventuella användning av material som återges på hemsidan inte kränker rättigheter som tillhör Colgate-Palmolive eller tredje part, som inte är del av Colgate-Palmolive-koncernen. Bilder, text, ljud, programvara och annat material på hemsidan antingen tillhör eller används med speciell tillåtelse av Colgate-Palmolive AB. Det är förbjudet att använda det nämnda materialet, om det inte uttryckligen anges i dessa villkor och bestämmelser att sådan användning är tillåten. Varje oauktoriserad användning av materialet kan strida mot upphovsrättslagen eller annan lag.

Alla varumärken och logotyper som återges på denna hemsida antingen tillhör eller används med speciell tillåtelse av Colgate-Palmolive AB. Användning av dessa varumärken eller logotyper m.m. är strängt förbjuden, om det inte sker efter skriftlig tillåtelse från Colgate-Palmolive AB eller den tredje part som det aktuella varumärket eller logotypen m.m. tillhör.

Innehåll på hemsidan

Information på denna hemsida är avsedd att vara allmän konsumentinformation och görs tillgänglig utan någon form av garanti eller ansvar. Colgate-Palmolive AB strävar efter att innehållet på hemsidan är så precist och aktuellt som möjligt, men det ges inga garantier för att innehållet är utan fel eller utelämnanden. Tills vidare förbehåller sig Colgate-Palmolive AB rätten att när som helst radera, ändra eller lägga till innehåll på hemsidan.

Den information som ges på hemsidan kan på inget sätt användas som ersättning för rådgivning eller behandling av läkare eller annan hälsoinrättning och informationen kan därför inte användas som utgångspunkt för diagnos eller behandling.

Ansvarsfriskrivning

Användning av denna hemsida sker på eget ansvar. Varken Colgate-Palmolive AB eller därmed förbundna företag är ansvariga för någon form av direkta, indirekta, oförutsedda eller förbundna skador som uppstått i samband med tillgång till och/eller användning av innehåll från denna hemsida.

E-post

Alla former av information eller material som du skickar till denna hemsida via e-post eller på annat sätt behandlas icke konfidentiellt. Colgate-Palmolive AB förbehåller sig rätten att fritt använda sådan information för alla typer av ändamål utan betalning. Därutöver förbehåller sig Colgate-Palmolive AB rätten att fritt använda alla typer av idéer, koncept, kunskap eller teknik som finns i sådan information för alla former av ändamål, däribland utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter utan betalning för detta.

Länkar

På olika ställen på denna hemsida hittar du länkar till andra hemsidor, som inte kontrolleras av Colgate-Palmolive AB, men som kan vara relevanta i förhållande till specifika ämnen på vår hemsida. Dessa länkar är bara avsedda som en service till användarna av hemsidan. Det faktum att vår hemsida innehåller länkar till andra hemsidor innebär inte att Colgate-Palmolive AB godkänner, bekräftar eller rekommenderar dessa hemsidor eller deras innehåll. Varken Colgate-Palmolive AB eller därmed förbundna företag är ansvariga för innehållet på sådana externa hemsidor och/eller någon form av skador som uppstår i förbindelse med tillgång till och/eller användning av innehållet på dessa hemsidor.

Personlig information

Denna hemsida respekterar besökarnas rätt till anonymitet. Colgate-Palmolive AB insamlar inte personlig information om besökare på vår hemsida, om inte besökaren frivilligt har gett oss informationen. Exempelvis insamlar Colgate-Palmolive AB information, ibland av personlig karaktär, om besökare på hemsidan (t.ex. namn, yrke, adress, e-post och typ av förfrågan) i samband med svar på frågor och kommentarer, utskick av nyhetsbrev eller med syfte att kontakta vinnare av tävlingar m.m. Sådan information kommer alltid att hanteras i enlighet med gällande regler om hantering av personupplysningar m.m. och de kommer inte användas för andra ändamål än för svar på besökares frågor och kommer inte att lämnas vidare till andra verksamheter utanför Colgate-Palmolive-koncernen utan ditt medgivande.

Liksom många andra hemsidor använder denna hemsida så kallade "cookies", varigenom vår server registrerar viss information om besökarens profil och användning av vår hemsida. Colgate-Palmolive AB insamlar i detta sammanhang ingen personlig information om besökarna och deras användning av hemsidan. Den registrerade informationen används bara för att förbättra vår hemsida till användarnas fördel.

Barn och unga

Colgate-Palmolive AB erkänner behovet av speciell försiktighet i samband med marknadsföring riktad till barn och unga, däribland interaktiv marknadsföring på Internet. Det är vår avsikt att efterleva gällande regler om marknadsföring riktad till barn och unga, däribland den Internationella Handelskammarens kodex för god reklampraxis, och föräldrar uppmanas att delta i och/eller vara närvarande vid barnens aktiviteter på hemsidan.


Production:
NASA 3.0
a division of Tagueri AG
Große Elbstraße 68
22767 Hamburg
Germany

www.nasa30.com
info@nasa30.com

 

Palmolive Hem ColgatePalmolive.se  |  Palmolive Översikt  |  Juridisk information  |  Tipsa en vän  |  Kontakta oss  |  Cookiepolicy
© Colgate Palmolive
Nourish your natural beauty

You are viewing the Swedish site.