Saúde periodontal

Colgate och BRIS

Colgate ingår sedan 2021 ett partnerskap med Bris (Barnens rätt i samhället), en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer, som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn.

Colgate bidrar bland annat till att möjliggöra en bemannad dygnet-runt-stödlinje för barn och unga. Psykiska besvär ökar bland barn och unga i Sverige och många unga saknar stöd i samhället. Under 2020 såg man en markant ökning av samtal från barn med ångest, nedstämdhet, familjekonflikter samt fysiskt och psykiskt våld. Att pandemin har påverkat många barns tillvaro är tydlig och trycket på Bris stödverksamhet är extra stort nu med anledning av Covid-19. Behovet av stöd dygnet runt fanns redan innan pandemin, men har nu blivit mer aktuellt än någonsin.

Tillsammans vill Colgate och Bris bidra till ett bättre samhälle för alla barn.