FRÅGOR OCH SVAR OM COLGATE-PALMOLIVE LABORATORIUM OCH KLINISKA RESULTAT FÖR EFFEKTERNA AV TANDKRÄM OCH MUNVATTEN PÅ COVID-19-VIRUS

Nya studier utförda av Colgate-Palmolive ger indikationer på att våra munvårdsprodukter kan spela en roll för att tillfälligt minska mängden COVID-19-virus i munnen. Laboratorietester visade att specifika typer av tandkräm, munvatten och munspray neutraliserade SARS-CoV-2 – viruset som orsakar COVID-19 – med över 99 %. Ett kliniskt förhandstest utfört på COVID-19-positiva patienter visade att vissa munvatten med cetylpyridiniumklorid (CPC) samt zink, väteperoxid eller klorhexidin avsevärt minskade mängden virus i munnen i upp till 30 och 60 minuter efter sköljning. Här finns våra svar till de vanligaste frågorna och svaren. Observera att inte alla produkter finns tillgängliga på alla marknader. Besök din närmaste återförsäljare för att se om en produkt finns tillgänglig för dig.

Övergripande frågor:

 

1. Vilka tandkrämer och munvatten neutraliserade SARS-CoV-2 i ett laboratorietest till 99 % och mer?

○ Tandkrämer inkluderar: Colgate Total och utvalda Meridol-produkter.

○ Munvatten och sprayer inkluderar: De med 0,075 % CPC, inklusive de flesta varianter av Colgate Total spray och munvatten, Colgate Plax, Vedshakti spray och Colgate Zero munvatten; Meridol munvatten, som inte har CPC, neutraliserades också med 99 %.

2. Which mouthwashes significantly reduced the amount of virus in the mouth for up to 60 minutes in the clinical study?

Peroxyl, PerioGard och Colgate Total (utanför USA) säljs som Colgate Zero i Nordamerika.

3. Skulle minskade virusnivåer i munnen skydda mig från att få eller överföra COVID-19?

Om COVID-19-viruset upptäcks i munnen, har du redan drabbats av viruset. Det finns för närvarande inga avgörande bevis för att minskning av virusnivåer i munnen kommer att förhindra chansen att få eller överföra viruset. Att sänka mängden virus i saliv – som kan överföras genom att prata, sjunga eller hosta – kan dock bidra till att minska överföringsrisken.

4. Skulle minskade virusnivåer i min mun göra mina COVID-19-symtom mindre allvarliga eller hjälpa mig att återhämta mig snabbare?

Skulle minskade virusnivåer i munnen göra mina COVID-19-symtom mindre allvarliga eller hjälpa mig att snabbare återhämta mig? Många faktorer bidrar till varaktigheten och svårighetsgraden av COVID-19, inklusive ditt immunsystems motståndskraft.

5. Vad innebär det att "neutralisera viruset"?

Att "neutralisera viruset" betyder att viruset finns närvarande men inte längre är smittsamt och inte kan föröka sig.

6. Hur hjälper munvårdsprodukter till att neutralisera viruset?

Nuvarande data tyder på att dessa munvårdsprodukter riktar sig mot viralhöljet för att lösa upp det. När viruset förlorar denna yttre skyddande beläggning förhindras det att fästa vid celler och smitta dem.

7. Ska jag borsta tänderna eller skölja munnen innan jag går ut eller träffar människor?

Munvård bör vara en del av din dagliga personliga hygienrutin, och du bör fortsätta att bära ansiktsmask, hålla socialt avstånd och tvätta händerna för att förhindra virusöverföring. För närvarande finns inga avgörande bevis för att tandborstning eller tandsköljning skyddar mot att få eller överföra COVID-19. Att sänka mängden virus i din saliv, som kan överföras genom att prata, sjunga eller hosta, kan dock minska risken för överföring. Vi har planerat ytterligare studier för att avgöra hur tandborstning och tandsköljning påverkar mängden virus i munnen. Men regelbunden tandborstning och tandsköljning med säkra och effektiva produkter är nyckeln till att upprätthålla god munhälsa.

8. Hur kan laboratoriets testresultat visa vad som händer i människans mun?

Laboratorietester är en förenklad modell som används för att under mycket kontrollerade förhållanden bestämma om Colgates antimikrobiella ingredienser kan neutralisera SARS-CoV-2-viruset. Laboratoriemetoden är internationellt accepterad och erkänd för att bedöma viral inaktivering för både tandkräm och munvatten. Colgate-Palmolive bedriver ytterligare klinisk forskning för att avgöra om liknande resultat förekommer i munnen för att neutralisera och sänka virusnivåerna.

9. Hur effektiva är de testade Colgate-Palmolive-produkterna jämfört med Listerine, Crest och andra konkurrenter mot SARS-CoV-2-viruset?

Vi testade inte effekten av konkurrerande produkter.

10. Behöver jag bära en mask om jag borstar tänderna eller sköljer med munvatten?

Ja. Världshälsoorganisationen (WHO) och United States Centers for Disease Control and Prevention (CDC) rekommenderar alla att bära ansiktsmasker för att minska överföring av COVID-19. Fortsätt att följa riktlinjer som hjälper till att förhindra smitta och spridning av COVID-19, som att bära ansiktsmask, social distansering och tvätta händerna.

11. Har tandborstning och munsköljning någon effekt på dina antikroppar?

Nej, att borsta tänderna eller skölja med munvatten påverkar inte dina antikroppar.

 

Frågor om tandkräm:

 

12. Neutraliserar alla tandkrämer viruset som orsakar COVID-19?

Vi har inte testat andra tandkrämer förutom Colgate Total och utvalda Meridol-produkter för att avgöra om de neutraliserar COVID-19-viruset.

13. Påverkar tandborstningen mängden virus som orsakar COVID-19 i munnen?

Även om våra SARS-CoV-2 laboratorieresultat är uppmuntrande, kan vi inte säga om dessa effekter också kommer att visa sig i munnen utan att göra en klinisk studie. Vårt kliniska program testar för närvarande personer med positiva COVID-19-test för att förstå om borstning med Colgate Total tandkräm tillfälligt minskar mängden virus i munnen.

14. Hur länge varar fördelarna med Colgate Total tandkräm när det gäller de nivåer av virus som orsakar COVID-19?

Vi gör mer forskning för att avgöra om virusets neutralisering i laboratorietester också kommer att ske i munnen. Våra kliniska resultat hjälper oss att förstå hur mycket viruset minskar och hur länge.

 

Munsköljning/munspray:

 

15. Vilka är de produkter som innehåller 0,075 % Cetylpyridiniumklorid (CPC)?

De flesta varianter av Colgate Total spray och munvatten, Colgate Plax, Vedshakti spray och Colgate Zero munvatten.

16. Minskar alla munvatten eller munspray tillfälligt mängden virus i munnen?

Vi testade endast Colgate Peroxyl, Colgate PerioGard och Colgate Total (utanför USA) som såldes som Colgate Zero i Nordamerika i vår kliniska studie och är glada att kunna rapportera deras effektivitet när det gäller att tillfälligt minska mängden virus i munnen. Vi testade inte andra produkter.

17. Fungerar klorhexidin (CHX) 0,12 och 0,2 % lika bra som väteperoxid?

Laboratoriestudien var inte utformad för att jämföra effektiviteten mellan produkterna. Det används för att screena produkternas förmåga att neutralisera SARS-CoV-2-viruset.

18. Hur mycket kommer sköljning med munvatten eller munspray att minska mängden virus i munnen?

Laboratorietester visade att Colgate munsköljningar i antingen 30 eller 60 sekunder av kontakttid med cetylpyridiniumklorid neutraliserade viruset som orsakar COVID-19 med 99,9 %. Vi genomförde en inledande klinisk studie för att avgöra om denna neutraliseringseffekt översätts till en tillfällig minskning av viruset i munnen och bekräftade att det gör det. Studieresultat från en klinisk studie utförd med Colgate Total (utanför USA) som såldes som Colgate Zero i Nordamerika, Colgate PerioGard och Colgate Peroxyl munvatten visar att sköljning enligt anvisningarna ger en omedelbar effekt, vilket signifikant minskar virusnivån i munnen. Dessa minskade virusnivåer upprätthålls i upp till 30 och 60 minuter efter sköljning, även om nivåerna är lägst omedelbart efter sköljning.

19. Skyddar sköljning med munvatten mig från COVID-19?

Medan en klinisk studie visar en signifikant minskning av virusnivåerna i munnen vid användning av vissa munvatten – vilket varar i upp till 30 och 60 minuter efter sköljning – finns det för närvarande inga avgörande bevis för att sköljning med munvatten eller användning av munspray skyddar mot COVID-19-smitta. Regelbunden munsköljning spelar dock en viktig roll för att upprätthålla god munhälsa. Tandvårdspersonal rekommenderar att man använder munvatten som en del av en daglig tandvårdsrutin.

20. Ska jag bara skölja med munvatten hemma eller även innan tandläkarbesök för att minska mängden virus som orsakar COVID-19?

Vår forskning visade att den största minskningen av virusnivåer i allmänhet inträffade omedelbart efter sköljning, och nivåerna förblir betydligt lägre i upp till 60 minuter. Vi rekommenderar att du sköljer hemma enligt anvisningarna som en del av din dagliga tandvårdsvårdsrutin. Utifrån vår kliniska studie rekommenderar vi också att du sköljer omedelbart före dina tandläkarbesök.

21. När ska patienterna skölja före ett tandläkarbesök?

Enligt resultaten kan du överväga att be dina patienter skölja munnen omedelbart innan behandlingen. Resultat från den kliniska studien visade att den största minskningen av virusnivåerna inträffar omedelbart efter sköljningen. Nivåerna förblir signifikant reducerade i upp till 60 minuter efter sköljningen. Du kan också överväga att rekommendera dina patienter att skölja mindre än en timme innan de anländer till din mottagning för att skydda personal som de kan möta innan deras behandling.