Sparkin optimism in everyone, every day

Strålande leende,
strålande framtid

Kämpar för en framtid utan hål

Vi anser att alla barn och deras familjemedlemmar har rätten till friska leenden hela livet. Därför kämpar vi för att uppnå en framtid utan hål för 2 miljarder barn och att utplåna världens vanligaste kroniska sjukdom: karies. När karies inte behandlas kan det orsaka smärta och obehag, förstöra självkänslan och livskvaliteten, påverka skolnärvaro och mycket mer. Vårt uppdrag är att finna de som är i behov av munhälsoutbildning, kostnadsfria tandläkarundersökningar och behandlingar. Tillsammans kan vi skapa friskare leenden och en ännu friskare framtid.

2012

Når miljarder barn världen över (2012)

700,000,000

700m

2013

Når miljarder barn världen över (2013)

750,000,000

750m

2014

Når miljarder barn världen över (2014)

800,000,000

800m

2015

Når miljarder barn världen över (2015)

850,000,000

850m

2016

Når miljarder barn världen över (2016)

900,000,000

900m

2017

Når miljarder barn världen över (2017)

950,000,000

950m

2018

Når miljarder barn världen över (2018)

1,000,000,000

1,000m

2019

Når miljarder barn världen över (2019)

1,200,000,000

1.200m

2020

Når miljarder barn världen över (2020)

1,300,000,000

1.300m

2025 Goal

Når miljarder barn världen över

2,000,000,000

2.000m

Colgates globala påverkan

Colgate Bright Smiles, Bright Futures® är ett av de mest framgångsrika mumhälsoinitiativen för barn. Sedan 1991 har programmet påverkat fler än en miljard barns liv tack vare gratis munhälsoutbildning och tandvård i fler än 80 länder.

Prisbelönt munhälsoplan

Vi anser att munhälsa är grundläggande, inte bara för strålande leenden, utan även för långsiktig hälsa, välmående och möjligheter. Colgates flerkulturella tandutbildningsmaterial och -spel har utvecklats av globala tandvårdsexperter för att utbilda barn om goda vanor, som att borsta tänderna med fluortandkräm två gånger om dagen, vilket ger dem möjligheten att behålla sina friska leenden hela livet.

Genom en beprövad plan (tillgänglig online och i 30 länder) och goda argument arbetar vi för att säkerställa att förebyggandet av karies förblir allas högsta prioritet världen över.

Når behövande samhällen

I USA når Colgates klassrumsplan nästan 4 miljoner barn i alla 50 stater. I vissa områden är Colgate Bright Smiles, Bright Futures® mobilt. Colgates flotta av mobila tandvårdsbilar reser till landsbygder och städer över hela USA för att tillhandahålla munhälsoutbildning, kostnadsfria tandläkarundersökningar och behandlingar till fler än 10 miljoner barn.

Colgate Bright Smiles, Bright Futures® video

 

Friskare samhällen
Ett leende i taget

Upptäck vad Colgate Bright Smiles, Bright Futures®:s mobila tandvårdsbilar betyder för de samhällen, barn, tandläkare och volontärer som de hjälper.

Se översiktsvideon

Everyone deserves a future they can smile about

Alla förtjänar en framtid att le åt
 

VÅRT UPPDRAG