skadad tand

Akuta tandskador och sportsäkerhet: var förberedd

Ibland inträffar olyckor och därför är det viktigt att följa säkerhetsrekommendationer för att lära sig vilka skador (t.ex. en lossad tand) som kräver akuttandvård.