skadad tand

Dentala akutsituationer och sportsäkerhet

Ibland inträffar olyckor och därför är det viktigt att följa säkerhetsrekommendationer för att lära sig vilka skador (t.ex. en lossad tand) som kräver akuttandvård.