Keep your smile bright, fresh, and protected.

Colgate® Sensitive Instant Relief

Med kliniskt bevisad PRO-ARGIN-teknologi som tandläkare rekommenderar till sina patienter för att lindra smärtan från ilningar i tänderna.

Rekommenderas av svenska tandläkare*

*Pro-Argin-teknologi som ger smärtlindring vid ilningar

Varför använda Colgate Sensitive Instant* Relief?

Med sin unika PRO-ARGIN-teknologi erbjuder Colgate® Sensitive Instant* Relief tandkräm en kliniskt bevisad lösning för att lindra smärta från ilningar i känsliga tänder.

 

Hur fungerar Colgate Sensitive Instant* Relief?

Exponerade dentinkanaler är en av orsakerna till ilande tänder. Vår PRO-ARGIN-teknologi täpper till dessa kanaler för att omedelbart* stoppa smärtan.

PRO-ARGIN består av arginin, en aminosyra som finns naturligt i saliv och kalcium, från kalciumkarbonat. Vid fysiologiskt pH interagerar de för att bilda en sammansättning med positiv laddning som fäster vid den negativt laddade dentinytan som en magnet. Resultatet är ett kalciumrikt skikt på tandens nedre delar som täcker och täpper till de öppna dentinkanalerna.

Med tiden bygger detta upp en skyddande barriär som fungerar som en tätning och förhindrar att ilningarna kommer tillbaka **, även efter exponering för aminosyror. Detta skyddslager återskapas vid varje användning av Sensitive-tandkrämen vilket garanterar varaktig** lindring mot ilningar i tänderna.

 

Få omedelbar lindring och långvarigt skydd med Colgate Sensitive Instant* Relief

●*För omedelbar lindring ska du applicera direkt på den ilande tanden med en fingertopp och massera försiktigt i en minut  upp till två gånger om dagen: För barn 6-12 år en gång i veckan eller mer sällan.

●**För långvarig lindring ska du applicera tandkrämen på en mjuk tandborste och borsta alla tandens känsliga områden.

● Att upprätthålla bra rutiner för en god munhälsa är avgörande för att förhindra ilningar. Var noga med att borsta två gånger dagligen, använda tandtråd och besöka din tandläkare för en kontroll var sjätte månad.
 

*För omedelbar lindring ska du applicera direkt på den ilande tanden med en fingertopp och massera försiktigt i en minut upp till två gånger om dagen: För barn 6-12 år en gång i veckan eller mer sällan.

*Vid kontinuerlig användning två gånger om dagen. **För långvarig lindring ska du applicera tandkrämen på en mjuk tandborste och borsta alla tandens känsliga områden.