Vad är en rotfyllning?
Badge field

Vad är en rotfyllning? Lär dig mer

Published date field

Rotbehandling innebär att man tar bort tandens pulpa, alltså vävnaden med nerver och blodkärl i tandens mitt. När en skadad, sjuk eller död pulpa har tagits bort, rengörs och desinficeras pulparummet och fylls igen. Förr i tiden drog man alltid ut en tand med en sjuk eller död pulpa, men idag kan man med hjälp av rotbehandling rädda de flesta tänder.

De vanligaste orsakerna till att pulpan kan bli skadad, inflammerad och död är

  • Ett djupt hål i en tand.
  • En tand som skadats, t.ex. av ett hårt slag, antingen nyligen eller tidigare.

Om pulpan lämnas obehandlad när den är infekterad eller död kan det bli var i tandroten ända till rotspetsen och också en varböld i käkbenet som efterhand kan förstöras. Inte sällan följs detta av smärta.

Hur gör man en rotbehandling?

En rotbehandling sker i flera steg och vid flera olika tillfällen beroende på situationen.

  • Först görs en öppning genom baksidan av en framtand eller kronan på en oxel- eller kindtand.
  • Den döda pulpan tas bort och pulparummet och rotkanalen rengörs och desinficeras, förstoras något och fylls igen.
  • Om det krävs mer än ett tandläkarbesök läggs en provisorisk fyllning i kronans öppning för att skydda tanden fram till nästa behandling.
  • Den tillfälliga fyllningen tas bort och pulparummet och rotkanalen desinficeras igen. Rotkanalen fylls sedan med rotfyllningsmaterial av gummi - guttaperka - som fästs med cement. Ibland sätts en stav av metall eller plast in i rotkanalen som stöd.
  • Slutligen sätts ofta en krona över tanden för att återskapa tandens naturliga form och utseende. Om tanden är väldigt sliten kanske det krävs ett stift för att bygga upp tanden innan kronan kan sättas på plats.

Hur länge håller en restaurerad tand?

En behandlad och restaurerad tand kan med noggrann skötsel hålla hela livet. Det kan dock bli hål även i behandlade tänder. Därför är en god munhygien och regelbundna tandläkarbesök viktigt för att förhindra problem i framtiden.

Eftersom det inte längre finns någon pulpa som håller tanden vid liv kan en rotbehandlad tand bli skör och lättare spricka. Det är viktigt att komma ihåg detta när man väljer mellan att laga eller sätta en krona på en rotbehandlad tand.

Det bästa sättet att bedöma om en rotbehandling varit lyckad är att göra en röntgenundersökning och jämföra de nya röntgenbilderna med tidigare som togs före behandlingen. Jämförelsen visar bland annat om käkbenet är förstört eller om det bildas nytt friskt käkben runt tandens rotspets. 

PulpDamage PulpRemoval   Filled
Ett djupt hål                                       Rengjorda rotkanaler före fyllning. Tanden rotfylld.                              

$altImage

Vill du ha mer munvårdstips direkt till din inkorg?

Prenumerera nu