Badge field

Vad är tandimplantat?

Published date field

 

Tandimplantat är vanligen metallskruvar av titan som opereras fast i käkbenet under tandköttet. De fungerar som konstgjorda tandrötter som tandläkaren sedan kan fästa en tandkrona på.

Hur fungerar tandimplantat?

Efter operationen växer käkbenet ihop med tandimplantatet som därför blir ett bra stöd för konstgjorda tänder. Proteser och broar som sätts på implantat sitter alltså fast i munnen - en viktig fördel när du ska äta och prata. Detta gör att proteser och broar - liksom enstaka kronor som placerats på implantat - känns mer naturliga än avtagbara proteser.

En del människor tycker att vanliga proteser är obehagliga eller kan helt enkelt inte använda dem p.g.a. inflammationer, dåligt protesunderlag eller kväljningar. Dessutom måste vanliga broar fästas på tänder på var sida om det utrymme där det saknas tänder. En fördel med implantat är att inga angränsande tänder behöver prepareras och slipas ned för den nya ersättningstanden eller tänderna.

Behandling med implantat kräver tillräckligt med käkben för att fästa implantaten. Mycket noggrann munhygien och regelbundna tandläkarkontroller är viktiga för att implantaten ska fungera. Tandkött och käkben måste hållas friskta för att behandlingen ska lyckas på sikt.

Implantat är oftast dyrare än andra tandersättningar.

Hur länge håller implantat?

Implantaten håller oftast livet ut beroende på var de sitter och hur väl patienten sköter sin munhygien och går till tandläkaren.


Posts Artificial
Stift har opererats in under tandköttet

Konstgjorda tänder, grupperade på bro, har monterats på stiften
Implants Replacement
Implantat är mycket säkra och stabila Implantat fungerar som en bas för enskilda ersättningständer