Kan läkemedel påverka min munhälsa?

Ja, läkemedel kan ge biverkningar som drabbar munnen — muntorrhet är vanligast. Glöm inte att berätta för din tandläkare om alla läkemedel som du tar, även läkemedel som du köper utan recept.

Dessa typer av läkemedel ger ofta torr mun:

  • Antihistaminer
  • Medel mot kongestion
  • Värktabletter
  • Vattendrivande
  • Läkemedel mot högt blodtryck
  • Antidepressiva läkemedel

Andra läkemedel kan ge onormal blödning vid borstning eller tandtrådsanvändning, inflammerad eller sårig vävnad, brännande, avdomnad eller kittlande känsla i munnen, begränsad rörlighet eller förändrad smakupplevelse. Om du upplever några av dessa symtom bör du uppsöka tandläkare eller läkare.

 

Denna artikel är avsedd att främja kunskap om och förståelse för munhälsa i allmänhet. Den är inte avsedd att ersätta professionell rådgivning, diagnos eller behandling. Kontakta alltid din tandläkare eller annan kvalificerad vårdgivare om du har frågor som rör din hälsa eller eventuella behandlingar.

Relaterade artiklar