Badge field

Vad är kronor och broar?

Published date field

Både kronor och de allra flesta broar är fast apparatur. Kronor och broar är, till skillnad från avtagbar apparatur som proteser som du kan ta ut och rengöra varje dag, cementerade på tänder eller implantat och kan enbart tas bort av en tandläkare. 

Hur fungerar kronor?

En krona används för att helt täcka över en skadad tand. En krona kan, förutom att stärka den skadade tanden, förbättra dess utseende, form eller lutning. En krona kan också sättas på ett implantat så att både krona och rot ersätts. Porslin- eller keramikkronor kan matchas till färgen på dina naturliga tänder. Andra material som kan användas är guld och metallblandningar, akryl och keramik. Dessa blandningar är normalt starkare än porslin och rekommenderas för de bakre tänderna. Porslin som fästs på ett metallskal används ofta eftersom det är både starkt och vackert.

Din tandläkare kan rekommendera en krona för att:

  • Ersätta en stor fyllning när det inte finns tillräckligt mycket kvar av tanden.
  • Skydda en svag tand.
  • Restaurera en frakturerad tand.
  • Fästa en bro.
  • Göra en krona till ett tandimplantat.
  • Täcka en missfärgad eller ful tand.
  • Täcka en tand som fått rotbehandling.

Hur fungerar broar?

En bro kan rekommenderas om du saknar en eller flera tänder. Mellanrum efter tänder som saknas kan leda till att de återstående tänderna roterar eller flyttar sig till tomrummen och följden kan bli ett sämre bett. Obalansen som de saknade tänderna ger kan också leda till käkledsproblem.

En bro används normalt för att ersätta en eller flera tänder. Den överbryggar mellanrummet där tänderna saknas. Bron cementeras på de naturliga tänderna eller implantat som omger de tomma området. Dessa tänder, stödtänder, fungerar som ankare för bron. En ersättningstand, en pontic, fästs på de kronor som täcker stödtänderna. Precis som när det gäller kronor kan du välja mellan olika material. Din tandläkare kan hjälpa dig att välja material med utgångspunkt från var den saknade tanden eller tänderna finns, dess funktion, utseende och kostnad. Porslins- eller keramikbroar kan matchas till färgen på dina naturliga tänder.

Hur tillverkas kronor och broar?

Innan en krona och bro kan göras måste tanden eller tänderna slipas ned så att kronan eller bron passar över den. Därefter tar tandläkaren ett avtryck för att få en exakt modell till kronan eller bron. Om den ska göras i porslin bestämmer tandläkaren kronans eller brons exakta färg för att matcha dina egna tänder.

Med hjälp av avtrycket gör tandteknikern kronan eller bron i det material som din tandläkare bestämt. En tillfällig krona eller bro sätts in för att täcka den preparerade tanden medan kronan eller bron görs färdig. När den är färdig tas den tillfälliga kronan eller bron bort och den nya kronan eller bron cementeras över den preparerade tanden eller tänderna.

Hur länge håller kronor och broar?

Kronor och broar kan hålla hela livet, men ibland lossnar de och faller ut. Det bästa du kan göra för att försäkra dig om att din krona eller bro håller länge är att ha en god munhygien. En bro kan förlora sitt fäste om tänderna eller benet som håller den på plats skadas. Håll ditt tandkött och dina tänder friska genom att borsta med fluortandkräm två gånger per dag och hålla rent i tandmellanrummen. Gå regelbundet till tandläkaren och tandhygienisten för kontroll och professionell rengöring.

Använd kronor och broar bara till normal tuggning, inte till att öppna mjölkkartongen.

Kronor
Porcelain Gold
Porslin fastbränt på en metallkrona

Gjuten krona i guld

Broar
Space Bridge Cemented
Brostöden har preparerats

Bron provas och justeras

Bron cementeras på plats