Badge field

Vad är fluor?

Published date field

Vad är fluor?

Fluor är en mineral som finns i jordskorpan och är vanlig i naturen. Vissa livsmedel och vissa vattenkällor innehåller fluor.

Fluor tillsätts ofta i dricksvatten för att hjälpa till att minska förekomsten av karies. Under 1930-talet upptäckte forskare att människor som växte upp med dricksvatten som innehöll naturligt fluor hade upp till två tredjedelar färre hål i tänderna jämfört med de som bodde i områden där dricksvattnet inte innehöll fluor. Senare undersökningar har upprepade gånger visat att när fluor tillsätts i dricksvattnet minskar förekomsten av karies. Bland annat American Dental Association, Världshälsoorganisationen och American Medical Association har ställt sig bakom användningen av fluor i dricksvatten på grund av dess effektivitet vad gäller karies.

Hur fungerar fluor?

Fluor hjälper till att förebygga hål i tänderna på två olika sätt:

  • Fluor samlas i de växande benen och tänderna hos barn och hjälper emaljen att hårdna på mjölktänder och permanenta tänder innan de kommer upp.
  • Fluor hjälper emaljen att hårdna på permanenta tänder som redan har kommit upp.

Fluor verkar under den demineralisering och remineralisering som sker naturligt i munnen.

  • Efter att du ätit innehåller din saliv syror som orsakar demineralisering, dvs att kalcium och fosfor under tandens yta upplöses.
  • Vid andra tillfällen – när din saliv är mindre sur – gör det tvärtom och fyller på kalcium och fosfor som gör att tänderna är hårda. Denna process kallas remineralisering. När det finns fluor under remineraliseringen blir de mineraler som deponeras hårdare än de annars skulle vara, vilket hjälper till att stärka dina tänder och förebygga upplösning under nästa demineraliseringsfas.

Hur vet jag om jag får tillräckligt med fluor?

Om det finns fluor i dricksvattnet och du borstar tänderna regelbundet med fluortandkräm anses det vara tillräckligt för vuxna och barn med friska tänder och liten risk för karies.

Om dricksvattnet inte fluorsätts och inte innehåller tillräckligt med naturligt fluor (1 ppm, dvs en del fluor per en miljon delar vatten, anses optimalt) kan tandläkaren eller barnläkaren föreskriva fluortabletter eller -droppar som barnen ska ta varje dag. Tandläkaren eller barnläkaren kan berätta hur mycket fluor som är rätt för din familj, så fråga dem om råd.

Om du får vatten från det allmänna ledningsnätet kan du ta reda på om det innehåller fluor genom att ringa din kommun. Om vattnet kommer från en privat brunn kan du få det analyserat av ett oberoende företag som testar vattenkvaliteten.