Vad är fluor? En översikt
Badge field

Vad är fluor? En översikt

Published date field

Vad är fluor?

Fluor är en mineral som finns i jordskorpan och är vanlig i naturen. Vissa livsmedel och vissa vattenkällor innehåller fluor.

Fluor tillsätts ofta i dricksvatten för att hjälpa till att minska förekomsten av karies. Under 1930-talet upptäckte forskare att människor som växte upp med dricksvatten som innehöll naturligt fluor hade upp till två tredjedelar färre hål i tänderna jämfört med de som bodde i områden där dricksvattnet inte innehöll fluor. Senare undersökningar har upprepade gånger visat att när fluor tillsätts i dricksvattnet minskar förekomsten av karies. Bland annat American Dental Association, Världshälsoorganisationen och American Medical Association har ställt sig bakom användningen av fluor i dricksvatten på grund av dess effektivitet vad gäller karies.

Hur fungerar fluortandkräm?

Fluor hjälper till att förebygga hål i tänderna på två olika sätt:

  • Fluor samlas i de växande benen och tänderna hos barn och hjälper emaljen att hårdna på mjölktänder och permanenta tänder innan de kommer upp.

  • Fluor hjälper emaljen att hårdna på permanenta tänder som redan har kommit upp.

Fluor verkar under den demineralisering och remineralisering som sker naturligt i munnen.

  • Efter att du ätit innehåller din saliv syror som orsakar demineralisering, dvs att kalcium och fosfor under tandens yta upplöses.

  • Vid andra tillfällen – när din saliv är mindre sur – gör det tvärtom och fyller på kalcium och fosfor som gör att tänderna är hårda. Denna process kallas remineralisering. När det finns fluor under remineraliseringen blir de mineraler som deponeras hårdare än de annars skulle vara, vilket hjälper till att stärka dina tänder och förebygga upplösning under nästa demineraliseringsfas.

Tandkräm med fluor är det främsta vapnet för att förebygga hål i tänderna. Faktum är att det har visat sig så effektivt att det har ansetts oetiskt att utföra studier av den kariesförebyggande effekten, då det skulle kunna innebära en risk för irreversibla kariesskador för deltagarna. För att förebygga karies ska vuxna applicera två centimeter fluortandkräm på tandborsten och borsta tänderna i två minuter, två gånger om dagen. Barn upp till 6 år ska använda en tandkräm med lägre fluorhalt och mindre barn ska applicera en mängd som är ungefär lika stor som barnets lillfingernagel. Trots att det finns alternativa tandkrämer utan fluor med exempelvis aloe vera tillgängliga, kan användningen av en tandkräm utan fluor innebära en ökad risk för karies och sämre munhälsa. Ett effektivt val för att förebygga karies är Colgate® Karies Kontroll tandkräm. Denna tandkräm innehåller en unik kombination av fluor och arginin som neutraliserar kariesbildande syror innan de försvagar emaljen och effektivt skyddar tänderna mot karies (Colgate® Karies Kontroll tandkräm | Colgate®).

Fluoridets betydelse för tandhälsan

Fluorid har använts i mer än 70 år för att förebygga hål i tänderna. När man äter livsmedel eller dricker drycker som innehåller socker och kolhydrater bildar bakterierna en syra på tändernas yta som kan fräta och bryta ned emaljen samt orsaka karies. Fluorid förser ett effektivt skydd som stärker tänderna och förhindrar att de utsätts för kariesangrepp. För att skydda tänderna mot karies är det därför viktigt att tillföra fluor direkt på tänderna genom tandborstning med fluoridtandkräm.

Fluor i tandvårdsprodukter och dess fördelar

Det finns flera olika tandvårdsprodukter som innehåller fluorid. Fluoridtandkräm (som vi redan nämnt) är det mest självklara valet för att förebygga hål i tänderna som en del av din dagliga munvård. Om du har lätt för att få hål i tänderna kan du även komplettera tandborstningen med fluoridsköljning. Undvik dock munsköljning för barn som är yngre än fem eller sex år, då de har svårt att skölja och helst sväljer eller spottar ut sköljningen direkt. Både fluortandkräm och fluoridsköljning kan reparera kariesskador och förhindra att nya uppstår. På din tandläkarmottagning kan du även behandlas med en gel eller ett lack med fluorid, vilket i vissa fall kan läka karies som sitter på tandens yta.

Fluorids betydelse för att förebygga karies

Sveriges Tandläkarförbund anser att fluoridet är det bästa vi har att tillgå för att motverka karies och att det finns ett starkt vetenskapligt stöd för fluoridets kariesförebyggande effekt. Den allmänna tandhälsan i Sverige har förändrats markant sedan fluortandkrämens intåg på 1950-talet. År 1960 var 23 % av Sveriges befolkning tandlösa i ena eller båda käkarna och nästan alla hade ett eller flera hål i tänderna. Sveriges tolvåringar 1985 hade i genomsnitt tre kariesskadade tänder, medan genomsnittet idag ligger på en kariesskadad tand. Införandet av fluortandkrämen och dess kariesförebyggande effekt ses som en av de viktigaste faktorerna för denna förbättring av den allmänna munhälsan.

Hur vet jag om jag får tillräckligt med fluor?

Om det finns fluor i dricksvattnet och du borstar tänderna regelbundet med fluortandkräm anses det vara tillräckligt för vuxna och barn med friska tänder och liten risk för karies.

Om dricksvattnet inte fluorsätts och inte innehåller tillräckligt med naturligt fluor (1 ppm, dvs en del fluor per en miljon delar vatten, anses optimalt) kan tandläkaren eller barnläkaren föreskriva fluortabletter eller -droppar som barnen ska ta varje dag. Tandläkaren eller barnläkaren kan berätta hur mycket fluor som är rätt för din familj, så fråga dem om råd.

Om du får vatten från det allmänna ledningsnätet kan du ta reda på om det innehåller fluor genom att ringa din kommun. Om vattnet kommer från en privat brunn kan du få det analyserat av ett oberoende företag som testar vattenkvaliteten.

$altImage

Vill du ha mer munvårdstips direkt till din inkorg?

Prenumerera nu