red background with waves

Hjärt- och kärlsjukdomar

Läs mer om potentiella samband mellan munhälsa och hjärt- och kärlsjukdomar för att bättre kunna behandla och vårda din allmänna hälsa.