red background with waves

Autoimmuna sjukdomar

Människor med autoimmuna sjukdomar har en större risk att drabbas av munhälsoproblem såsom muntorrhet, tandköttssjukdom och annat. Läs mer om munhälsa och autoimmuna sjukdomar samt de steg du kan ta för att skydda ditt leende och allmänna hälsa.