red background with waves

Njursvikt

Njursvikt uppstår när njurarna inte längre kan uppfylla sin vanliga funktion. Läs mer om njursvikt och hur det kan påverka din munhälsa.