Diabetes och påverkan på munhälsan
Badge field

Diabetes och påverkan på munhälsan

Published date field

Finns det en koppling mellan tandköttssjukdom och diabetes?

Nästan 21 miljoner amerikaner har diabetes, men många av dem blir säkert förvånade när de får höra om den oväntade komplikation som denna sjukdom kan medföra. Forskning visar att det finns en ökad förekomst av tandköttssjukdom bland diabetiker och att allvarlig tandköttssjukdom därmed kan läggas till listan över komplikationer som kopplas till diabetes, såsom hjärtsjukdom, stroke och njursjukdom.

Hur är sjukdomarna sammankopplade?

Ny forskning visar också att kopplingen mellan allvarlig tandköttssjukdom och diabetes är dubbelriktad. Diabetiker löper större risk att få allvarlig tandköttssjukdom, men allvarlig tandköttssjukdom kan också påverka blodsockerkontrollen och bidra till utveckling av diabetes. Forskning visar att diabetiker löper högre risk för problem med munhälsan, såsom gingivit (ett tidigt stadium av tandköttssjukdom) och parodontit (allvarlig tandköttssjukdom). Diabetiker löper högre risk för allvarlig tandköttssjukdom eftersom de generellt sett är mer benägna att få bakterieinfektioner och har minskad förmåga att bekämpa bakterier i tandköttet.

I en rapport från USAs militärläkare står det att god munhälsa är avgörande för hälsan i stort. Se till att borsta och använda tandtråd på rätt sätt och gå till tandläkaren regelbundet.

Om jag har diabetes löper jag då risk för problem med tänderna?

Om blodsockret inte kontrolleras väl löper du större risk att utveckla allvarligt tandköttssjukdom och tappa fler tänder än personer som inte har diabetes. Som med alla infektioner kan allvarlig tandköttssjukdom vara en faktor som får blodsockret att stiga och kan göra diabetes svårare att kontrollera.

Andra munproblem som kopplas till diabetes är: oral candidos, en infektion som orsakas av svamp som växer i munnen, muntorrhet som kan ge känsliga tänder, sår, infektioner och hål i tänderna.

Vilka är de vanligaste munproblemen från diabetes?

Diabetes påverkar inte bara dina blodsockernivåer, utan kan också påverka din munhälsa och leda till flera vanliga munproblem som:

  1. Tandlossning: Detta kan orsakas av obehandlad tandköttssjukdom och förvärras av höga blodsockernivåer som kan ge upphov till tandköttsinflammation.
  2. Gingivit: Detta är en inflammation i tandköttet, som är vanligt bland personer med diabetes.
  3. Torr mun: Diabetes kan göra att salivproduktionen minskar vilket orsakar torr mun. Detta kan leda till obehag, dålig andedräkt och ökad risk för tandproblem eftersom saliv spelar en viktig roll i att skydda tänderna mot bakterier och plack.
  4. Ökad känslighet för infektioner: Personer med diabetes kan ha svårare att bekämpa infektioner, vilket kan öka risken för tandinfektioner och inflammerat tandkött. En persons resistens mot bakteriella infektioner kan försvagas av höga blodsockernivåer, vilket också kan öka risken för parodontit och tandproblem.
  5. Svampinfektioner: Personer med diabetes är mer mottagliga för svampinfektioner i munnen, som kan orsaka sår och vita fläckar i munhålan.

För att undvika dessa problem är det viktigt att du hanterar ditt blodsocker och går till regelbundna tandläkarundersökningar. Genom att ta hand om din munhälsa och följa en hälsosam livsstil kan du minska risken för tand- och tandköttssjukdomar och skydda din övergripande hälsa.

Hur kan jag förebygga tandproblem som är kopplade till diabetes?

Först och främst bör du kontrollera ditt blodsocker. Därefter ska du sköta dina tänder och ditt tandkött väl och gå till tandläkaren en gång i halvåret. För att kontrollera oral candidos, en svampinfektion, ska du ha god kontroll över din diabetes, undvika att röka och använda rena tandproteser varje dag, om du använder sådana. Bra blocksockerkontroll kan också hjälpa till att förebygga eller lindra muntorrhet som orsakats av diabetes.

Vad kan jag förvänta mig vid mitt tandläkarbesök? Bör jag berätta för tandläkaren om min diabetes?

Människor med diabetes har särskilda behov och din tandläkare och tandhygienist kan tillgodose dessa behov — med din hjälp. Informera tandläkaren och tandhygienisten om alla förändringar i din sjukdom och om läkemedel som du tar. Skjut upp alla tandbehandlingar som inte är akuta om ditt blodsocker inte är under kontroll.

$altImage

Vill du ha mer munvårdstips direkt till din inkorg?

Prenumerera nu