Badge field

Munpiercing

Published date field

Vad är munpiercing?

Munpiercing innebär att man efter håltagning i tungan, läpparna eller kinderna där fäster olika föremål, oftast av metall. Under senare år har munpiercing blivit ett sätt att uttrycka sig. Precis som vid hål i öronen ser smycket olika ut, t.ex. stavar och ringar. Att pierca tungan, läpparna eller kinderna innebär dock större hälsorisker än att göra hål i öronen. Innan du gör någon piercing i det här området bör du fråga din tandläkare om råd.

Vad finns det för risker med munpiercing?

Du kanske inte känner till de eventuella riskerna med munpiercing. De är:

  • Infektion - Munnen innehåller miljoner med bakterier som kan leda till en infektion efter piercing. Hur smycket hanteras när det väl placerats i munnen ökar också risken för en infektion.
  • Förlängd blödning - Om ett blodkärl punkteras av nålen vid piercing kan följden bli en blödning som är svår att stoppa och allvarlig blodförlust.
  • Smärta och svullnad - Smärta och svullnad är vanliga symtom vid piercing. I värsta fall kan en mycket svullen tunga täppa till andningsvägarna och leda till andningsbesvär.
  • Skador eller sprickor i tänderna - Tänderna kan fraktureras vid tuggning på smycket. Tänder med restaurationer som kronor kan också skadas.
  • Skador på tandköttet - Smycket kan förutom att skada mjukdelarna i tandköttet leda till att tandköttet drar sig tillbaka. Att munhygienen försvåras bidrar säkert till detta. Detta ser inte snyggt ut och gör även att det kan bli hål i de blottade tandrötterna.
  • Störningar av den normala funktionen i munnen - Smycken i munnen kan leda till ökat salivflöde, göra det svårare att uttala orden rätt och leda till problem med att tugga och svälja.
  • Blodöverförda sjukdomar - Munpiercing har av National Institutes of Health (NIH) i USA, klassats som en möjlig orsak vid överföring av hepatit B, C, D och G.
  • Endokardit - Munpiercing innebär risk för endokardit, en inflammation i hjärtats innerhinna eller hjärtklaffarna. Det sår som bildas vid munpiercing gör att bakterierna i munnen kan komma in i blodomloppet och nå fram till hjärtat.

Hur länge håller munpiercing?

Så länge din mun är infektionsfri och piercingen inte rubbar den normala funktionen kan den vara kvar i munnen för alltid. Var noga med att gå till tandläkaren vid minsta tecken på smärta eller problem. Med tanke på de risker som finns när det första såret läkt, t.ex. skador på tänder eller om smycket lossnar eller du sväljer det, är det bäst att undvika munpiercing helt och hållet.