Effekten av tandkräm och munskölj på covid-19

Colgate-Palmolive laboratorie- och kliniska resultat

Nya studier från Colgate-Palmolive tyder på att vissa munvårdsprodukter eventuellt kan minska mängden SARS-CoV-2 i munnen. Klicka här för att läsa mer. Labbtester har visat att vissa typer av tandkräm med zink, tennfluorid, eller aminfluorid, samt munskölj med cetylpyridinklorid (CPK), väteperoxid, klorhexidin eller tennfluorid/aminfluorid kan neutralisera mer än 99 % av viruset. Ett tidigare kliniskt test som utfördes på patienter som testat positivt för covid-19 visade att vissa munskölj med CPK, zink och väteperoxid, eller klorhexidin minskade betydande mängden virus i munnen i upp till 60 minuter efter sköljning. Vi arbetar hårt för att ta reda på hur denna forskning kan bidra till minskade virusnivåer i munnen och vad detta kan betyda för dig som till exempel lindra covid symptom. Det är även viktigt att nämna att, trots att det inte finns några bevis för att de testade produkterna kan förebygga, behandla eller bota covid-19, eller mildra symptom, samt att produkterna inte är avsedda för dessa ändamål, regelbunden tandborstning och användning av munskölj kan vara avgörande för att hålla din mun ren och frisk. Även annan forskning, från bl.a Tyskland, har visat att munskölj kan ha viss effekt på viruset och kan minska antalet virus i saliven hos sjuka personer.

Läs vidare för att få svår på några av de vanligaste frågorna.

Allmänna frågor om munvård och Covid-19:

1. Kan munvårdsprodukter ge skydd mot Covid-19 eller hindra viruset att överföras till andra?

Om viruset som orsakar covid-19 upptäcks i din mun har du redan blivit smittad. Det finns inga bevis för att användningen av munvårdsprodukter kan skydda dig från smitta. Ytterligare studier krävs för att avgöra huruvida en minskad mängd virus i saliven (som kan överföras genom att tala, sjunga eller hosta) kan minska risken för att smitta andra.

2. Kan munvårdsprodukter göra covid-symptomen lindrigare eller hjälpa mig att bli frisk snabbare?

Nej, det finns inga bevis för att munvårdsprodukter kan lindra covid-symptom eller hjälpa dig att bli frisk snabbare. Flera olika faktorer påverkar sjukdomens längd och allvarlighetsgrad, inklusive hur starkt ditt immunförsvar är. Våra produkter är inte avsedda för eller har godkänts för att förebygga, behandla eller bota eller ge skydd mot Corona eller lindra sjukdomens symptom.

3. Vilka tandkrämer och munskölj neutraliserade mer än 99 % av SARS-CoV-2-viruset i labbtestet?

Tandkrämerna som testades inkluderade särskilda formuleringar med zink, tennfluorid och aminfluorid.

Munskölj och -sprayer som testades bestod av särskilda formuleringar med 0,075 % CPK och 1,5 % väteperoxid, 0,12 % klorhexidin, eller tennfluorid/aminfluorid.

4. Vilka munskölj i den kliniska studien minskade betydande mängden virus i munnen i upp till 60 minuter?

De formuleringar som testades bestod av: (1) 1,5 % väteperoxid, (2) 0,12 % klorhexidin, och (3) 0,075 % CPK samt 0,28 % zink.

5. Vad betyder "neutralisera viruset"?

Att neutralisera viruset betyder att viruset är närvarande, men att det inte är smittsamt och inte längre kan föröka sig i kroppen.

6. Hur kan munvårdsprodukter hjälpa till att neutralisera viruset?

Ny forskning tyder på att de testade munvårdsprodukterna stör och upplöser virusets lipidhölje. När virusets lipidhölje försvinner eller skadas hindrar det viruset från att fästa sig vid celler och infektera dem.

7. Bör jag borsta tänderna och använda munskölj innan jag går ut eller träffar människor?

Munvård bör vara en del av din personliga hygienrutin, och du bör även fortsätta att använda mask, hålla avstånd och tvätta händerna för att minska risken för smitta. Det finns för närvarande inga bevis för att sköljning förebygger, behandlar eller botar covid-19 eller mildrar dess symptom. Ytterligare studier krävs för att avgöra huruvida en minskad mängd virus i saliven (som kan överföras genom att tala, sjunga eller hosta) kan minska risken för att smitta andra. Regelbunden tandborstning och användningen av munskölj är viktigt för att hålla munhälsan på topp. Vi har ytterligare studier inplanerade för att avgöra hur effektiv tandborstning och munskölj mot virus är för mängden virus i munnen.

8. Hur kan labbtesterna avgöra vad som pågår i en persons mun?

Labbtesterna har utformats för att avgöra huruvida testprodukterna kan neutralisera SARS-CoV-2-viruset. Colgate-Palmolive kommer att utföra vidare klinisk forskning för att avgöra huruvida liknande resultat för att neutralisera eller tillfälligt minska virus i munnen.

9. Testade ni konkurrerande produkter?

Vi testade inte konkurrerande produkter.

10. Behöver jag bära mask även om jag borstar tänderna eller använder munskölj?

Ja! Världshälsoorganisationen (WHO) och USA:s nationella folkhälsomyndighet (CDC) rekommenderar att alla bör bära ansiktsmask för att minska spridningen av covid-19. Fortsätt att följa reglerna för att förhindra smitta och spridningen av covid-19 genom att bära mask, hålla avstånd och tvätta händerna.

11. Påverkar tandborstning eller munskölj en persons antikroppar?

Nej, tandborstning eller munskölj påverkar inte dina antikroppar.

Covid-19 och tandkrämsfrågor

1. Neutraliserar alla tandkrämer viruset som orsakar covid-19?

Vi har utfört labbstudier på utvalda tandkrämer som består av zink, tennfluorid, eller aminfluorid för att fastställa om de neutraliserar viruset som orsakar covid-19. Vi har inga data om andra tandkrämer som inte innehåller dessa ingredienser.

2. Påverkar tandborstning mängden virus som orsakar covid-19 i min mun?

Även om våra SARS-CoV-2-labbresultat är uppmuntrande, kan vi inte garantera att dessa resultat kommer att uppstå i munnen utan att utföra en klinisk studie. Vårt kliniska program testar för närvarande försökspersoner som testat positivt för covid-19 för att avgöra om tandborstning med en särskild tandkräm kan minska mängden virus i munnen under en viss tid.

3. Hur länge kommer de testade tandkrämerna att minska mängden virus i munnen som orsakar covid-19?

Vi kommer att utföra vidare forskning för att avgöra om neutraliseringen av viruset i labbtesterna även kan uppstå i munnen.

Covid-19 och munsköljsfrågor:

1. Neutraliserar alla munskölj och munsprayer viruset som orsakar covid-19?

Vi har utfört labbstudier av utvalda munskölj/munsprayer bestående av 0,075 % CPK, 1,5 % väteperoxid, 0,12 % klorhexidin, eller tennfluorid/aminfluorid för att avgöra om de neutraliserar viruset som orsakar covid-19. Vi har inga data om andra munskölj eller munsprayer som inte innehåller dessa ingredienser.

2. Minskar alla munskölj och munsprayer mängden virus i munnen under en viss tid?

Vi har testat formuleringar som innehåller (1) 1,5 % väteperoxid, (2) 0,12 % klorhexidin, och (3) 0,075 % CPK, samt 0,28 % zink, och vi kan glatt meddela att de är effektiva för att minska mängden virus i munnen under en viss tid. Vi testade inte andra produkter.

3. Fungerar klorhexidin 0,12 % och 0,2 % lika bra som väteperoxid?

Labbstudien var inte utformad för att jämföra olika produkters effektivitet. Den användes för att granska produkters förmåga att neutralisera SARS-CoV-2-viruset.

4. Hur mycket kan användningen av munskölj eller munspray minska mängden virus i munnen?

Labbtesterna visade att vissa munskölj, inklusive de med cetylpyridinklorid, neutraliserade 99,9 % av viruset som orsakar covid-19 vid en kontakttid på 30 eller 60 sekunder. Vi utförde en klinisk studie för att avgöra huruvida denna neutralisering var en tillfällig virusminskning i munnen, och det visade sig att detta var fallet för de munskölj som testades. Studieresultaten från en klinisk studie på utvalda munsköljsformuleringar visade att sköljning enligt anvisningarna gav en direkt påverkan och minskade betydande virusnivåerna i munnen. Dessa minskade virusnivåer varar i upp till 30 och 60 minuter efter sköljning, men nivåerna är som lägst direkt efter sköljning.

5. Skyddar munskölj mot virus som covid-19?

Även om den kliniska studien visade att virusnivåerna i munnen minskar betydligt vid användning av vissa munskölj (och varar i upp till 60 minuter efter sköljning), finns det inga bevis för att användning av munskölj eller munspray skyddar mot smitta eller spridningen av covid-19. Men att använda munskölj regelbundet är viktigt för att hålla munhälsan på topp. Tandläkare rekommenderar att du använder munskölj som en del av din dagliga munvårdsrutin.

$altImage

Vill du ha mer munvårdstips direkt till din inkorg?

Prenumerera nu