vis tand med hatt

Visdomständer

Uppkomsten av visdomständer är en vanlig tandmilstolpe, men de kan även medföra tandvärk, nyp i tandköttet och mycket annat. Få mer information om symptom, behandlingar, möjliga komplikationer och annat.