Championing healthy smiles

TILLGÄNGLIG MUNVÅRD

Vi kämpar för friska
leenden

Det krävs tillgänglighet för att uppnå friska leenden

Tänk om alla hade den vägledning de behövde för att bevara sina friska leenden. Vi skulle kunna eliminera så många förebyggbara och behandlingsbara munhälsoproblem. Det är vår vision, och för att uppnå den höjer vi munvårdsstandarderna med hjälp av våra produkter och skapar utbildningsmöjligheter om friska vanor som är enkla att följa.

Vi strävar efter en framtid fri från hål

Colgate fokuserar på att göra munvård mer tillgänglig för alla och strävar efter att utbilda två miljarder barn om hälsosamma munvårdsvanor före 2025, samt att ge tillgång till god munhygien.

Colgate Bright Smiles Bright Futures

2 MILJARDER FRISKA LEENDEN

Colgate BRIGHT SMILES, 

 BRIGHT FUTURES®

I nästan 30 år har Colgates BRIGHT SMILES, BRIGHT FUTURES®-program tillhandahållit kostnadsfria tandvårdsundersökningar och munvårdsutbildning till barn världen över för att hjälpa dem skapa hälsosamma vanor. Med ditt stöd har vi förändrat fler än 1 miljard barns liv. Nu är vårt mål inställt på att nå 2 miljarder barn före 2025.

Läs mer

 

Vi gör munvård enklare och mer lättillgängligt

Vi strävar efter att göra högkvalitativa munvårdsprodukter och -utbildning mer tillgänglig till fler och fler människor världen över. Vi vill att varje person, oavsett behov eller omständigheter, ska vara fullt utrustad med den information och de verktyg som krävs för att kunna fortsätta förbättra sin munhälsa varje dag.

Colgate Oral Care Center

Colgates munvårdscenter

Har du några frågor om munvård? Vi har svaren! Besök vårt regelbundet uppdaterade munvårdscenter för att ta del av användbara artiklar och videor. Vi håller dig uppdaterad om de senaste rekommendationerna om tandställningar, fyllningar, visdomständer och mycket mer för att du ska kunna skydda dig från munvårdsproblem hela livet.
 

Besök munvårdscentret

Sustainable dental care products

HÅLLBARHET

Kämpar öppet för en friskare planet

 

Läs mer