De lysande hjärnorna bakom strålande leenden

EXPERTER

De skarpa hjärnorna
skapar ljusa leenden

Lär känna det optimismfrämjande Colgate-teamet

För att kunna förse dig och dina familjemedlemmar med bästa möjliga munhälsa, för att inte nämna planeten, förlitar vi oss på expertisen och framtidstänkandet från några av de bästa vetenskapsmännen i branschen.

Maria Ryan, DDS, PhD

Maria Ryan

DDS, PhD
Vice VD och tandvårdschef Tandläkare, filosofie doktor

LaTonya Kilpatrick-Liverman, PhD

LaTonya Kilpatrick-Liverman

filosofie doktor 
Global chef för teknik, biovetenskap och kliniska metoder

Yun-Po Zhang, PhD, DDS (hons), MBA

Yun-Po Zhang

filosofie doktor, tandläkare, MBA 
Distingushed Fellow

Jim Masters, PhD

Jim Masters

filosofie doktor
Global chef för teknik, tidig forskning av munvård, biologi och fysikvetenskaper

 

Catalina Monroy

Catalina Monroy

Global chef för smaker och dofter

Bayardo Garcia Godoy, DMD, MSc

Bayardo Garcia Godoy

DMD, magister
Överordnad teknikassistent

Payal Arora, PhD

Payal Arora,

filosofie doktor
Överordnad teknikassistent

Venda Porter Maloney, PhD

Venda Porter Maloney

filosofie doktor
Biträdande chef inom munvårdsterapier

Juliana Gomez, DDS, MSc, PhD

Juliana Gomez

tandläkare, magister, filosofie doktor
Överordnad teknikassistent

Shira Pilch, PhD

Shira Pilch

filosofie doktor
Chef för tandvård och tidig forskning

Cajetan Dogo

Cajetan Dogo

filosofie doktor
Teknisk assistent

Joseph Steele PhD

Joseph Steele

filosofie doktor
Forskare

Se produkterna som har utformats av våra experter

Se produkterna som har utformats av våra experter

 

Se våra produkter