Bayardo Garcia Godoy, DMD, MScBayardo Garcia Godoy

DMD, magister
Överordnad teknikassistent

Dr Bayardo Garcia Godoy arbetar för närvarande på Colgate-Palmolives globala teknikcenter som klinisk forskningsassistent för globala kliniska munvårdsstudier. Dr Garcia Godoy ansvarar bland annat för: datahanteringssystem, utvecklingsprotokoll och att skriva och redigera manuskript, hantera delar av koncepttester; klinisk säkerhet före och efter produktlansering samt effektivitetsstudier. Han är engagerad i processen av att redigera och skicka in protokoll till lokala och internationella bioetikkommittéer; rekryteringen av potentiella frivilliga deltagare; administreringen av informerat samtycke; PP-utbildning för studiedeltagare samt lämplig dokumentation, lagring, dosering och kassering av prövningens material. Dessutom leder Bayardo ett internt kliniskt program och har visat ett kompetent utförande av praktiska kliniska undersökningar, lämplig dokumentation, rapportering av produktsäkerhet och biverkningar, samt inlämning av korrekta dokument från studieavslut till uppdragsgivaren och gällande regelverk. Samtliga i enlighet med godkända forskningsprotokoll, federala bestämmelser och sponsorns policyer och procedurer.