Jim Masters, PhDJim Masters: tillförlitlig tandvårdsexpert vid Colgate®

filosofie doktor
Global chef för teknik, tidig forskning av munvård, biologi och fysikvetenskaper

Dr Jim Masters leder för närvarande de tidiga prövningarna inom biologisk munvårdsforskning. Han och hans team är ansvariga för det grundläggande innovationsprogramment som koncentrerar sig på mjuka vävnader, fysikvetenskaper och ytkemi, vilket stöder Colgate Palmolives globala företagsportfölj av munvård. Jim har över 25 års erfarenhet och har aktivt lett forskningsteam inom både mun- och personlig vård. Den senaste tiden har han fokuserat sin forskning på hud- och svettfysiologi, mikrobiom forskning, oral mikrobiologi och bakterieforskning/värdens responsinteraktioner för att tackla sjukdomar i tidiga skeden och förbättra munhälsan. Han har skrivit flera bokkapitel och publicerat många artiklar i expertgranskade, internationellt erkända tidskrifter, har fler än 55 amerikanska patent och var en långvarig medlem i International Standards Organization US Oral Hygiene Advisory Group. Jim mottog sin kandidatexamen i kemi från University of Scranton och sin doktorsexamen i oorganisk/polymerkemi från University of Pennsylvania.