Joseph Steele PhDJoseph Steele: tandvårdsexpert vid Colgate®

filosofie doktor 
Forskare

Dr Joseph Steele är en forskare på avdelningen för fysikvetenskaper och tidig forskning. Inom gruppen för biomaterial och avancerad utförandeforskning fokuserar han på användningen av nya material och olika utföranden för att förbättra behandlingen av munproblem. Joes bakgrund inom materialteknik, administrering av läkemedel och regenerativ medicin förser nya utvecklingsmöjligheter till fysikvetenskapsforskningen hos Colgate. Joseph har en kandidat- och masterexamen i kemiteknik från Queen’s University i Kanada och en doktorsexamen i materialteknik från Imperial College London i Storbritannien. Innan han började arbeta hos Colgate år 2008, utförde Joseph postdoktorarbete där han hanterade 3D-utskrifter och forskade om bioplottningsmaterial på New Jersey Center for Biomaterials och hjälpte till att utforma avdelningen för biomaterial och regenerativ medicinforskning på Karolinska institutet i Sverige. Joseph har bidragit till fler än 20 expertgranskade vetenskapliga artiklar inom ämnet materialvetenskap. För att fira sin doktorsexamen 2015, upprättade Joseph ett årligt stipendium i hans hemstad för att uppmuntra fler att välja en högre utbildning inom STEM.