LaTonya Kilpatrick-Liverman, PhDLaTonya Kilpatrick-Liverman: tandvårdsspecialist vid Colgate®

filosofie doktor
Global chef för teknik, biovetenskap och kliniska metoder

Dr LaTonya Kilpatrick-Liverman leder teamet för biovetenskap och kliniska metoder hos Colgate Palmolive Co. Hon och hennes team är ansvariga för att utveckla translationella modeller, identifiera hälso- och sjukdomsassocierade biomarkörer, och utveckla nya kliniska metoder för att förbättra behandlingar för huden och munhålan. LaTonya har över 25 års erfarenhet av forskning inom hud- och munbiologi. Hon är författaren av flera patent, bokkapitel och tidskriftsartiklar och har arbetat för redaktionsrådet hos International Journal of Cosmetic Science, industrirådet för kemi och kemibiologi på Rutgers University, och styrelsen för biomaterialsymposium på Rutgers University. LaTonya är mycket engagerad i att lära barn om forskning tidigt i livet. Hon har volontärarbetat med flera utbildningsbaserade hjälpprogram sponsrade av Colgate Palmolive, American Chemical Society, samt flera olika samhällsgrupper. Hon finner nöje i att ta vara på varje möjlighet för att ge tillbaka och dela hennes upplevelser. LaTonya har en kandidatexamen i kemi från Hampton University och en doktorsexamen i kemi från Princeton University.