Maria Ryan, Vice President and Chief Dental OfficerMaria Ryan: ledande tandvårdsexpert vid Colgate®

Tandläkare, filosofie doktor
Vice VD och tandvårdschef

Tandläkare och fil.dr Maria Emanuel är vice VD och tandvårdschef hos Colgate-Palmolive Company, där hon kontrollerar och ansvarar för tandvårds- och dermatologiska kliniska organisationer, kunskapshantering, vetenskaplig kommunikation och biovetenskapliga team. Dr Ryan tjänstgjorde som professor och ordförande i avdelningen för oral biologi och patologi på Stony Brook University, där hon aktivt deltog i undervisning, kliniska prövningar och forskning. Hon är före detta VD för American Association for Dental Research (AADR). Dr Ryan har mottagit flera priser, inklusive NIH National Research Service-priset och Physician Scientist-priset. Hon mottog även New Dentist Leadership-priset från tandläkarförbundet i staten New York och en utmärkelse från det amerikanska tandläkarförbundet. Dr Ryan var den första mottagaren av Victress Health-priset i Berlin i Tyskland år 2010, vilket hon mottog för hennes utbildnings- och forskningsansträngningar inom kvinnors hälsa. Dr Ryan är en framstående alumn från Stony Brook's School of Dental Medicine och var medlem i Hedwig van Amerigens Executive Leadership in Academic Medicine (ELAM)-program för kvinnor på Drexel University College of Medicine. Dr Ryan är en nationellt och internationellt känd talare och författare som har medverkat i flera olika medier för att diskutera tandläkarrollen och tillhandahållandet av optimal allmän sjukvård.