Payal Arora, PhDPayal Arora: tandvårdsexpert vid Colgate®

filosofie doktor
Överordnad teknikassistent

Dr Payal Arora arbetar för närvarande inom tidig munvårdsforskning. Hon och hennes team är ansvariga för att utveckla en portfölj av innovativa naturliga tekniker för att tillhandahålla anpassade och noggranna munvårdslösningar baserade på specifika konsumentbehov. Hennes största fokus är att samarbeta med globala naturteam för att förstå vetenskapen bakom regionala naturliga ingredienser och omvandla dessa till unika produktkoncept. Payal har mer än 18 års forskning- och utvecklingserfarenhet och en bred expertis och bakgrund från sitt arbete med stora läkemedelsföretag (Roche and Janssen pharmaceuticals) inom systemiska sjukdomsområden; diabetes, regenerativ medicin och virologi. Hon har skrivit 16 artiklar i några av de största tidskrifterna inom hennes område och har ett flertal patent. Payal har en doktorsexamen i molekylär biologi och bioteknik från Indien och postdoktorala stipendium i virologi och onkologi från Sydkorea och USA.